belastingadviseur Emmeloord

Zowel een ondernemers als een particulier persoon krijgen te maken met verschillende soorten belastingen. Je leert: hoe je (digitaal) documenten moet opzoeken, opbergen en verwijderen; wat (financiële) data of gegevens zijn en hoe je deze in een bestand snel kan terugvinden, invoeren en veranderen; hoe je facturen in een boekhoudsysteem inboekt; hoe in een magazijn of de repro kantoorartikelen worden opgeslagen en hoe kantoorartikelen besteld worden; hoe je een e-mail verstuurt en een brief in Word maakt; werken achter een receptiebalie, de telefoon aannemen, bezoekers ontvangen, binnengekomen post verwerken en poststukken verzenden.

De rechtbank is gelet op alle feiten en omstandigheden van oordeel dat Vreeswijk met zijn gedragingen, en in het bijzonder gelet op de wijze waarop hij te werk ging, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij, namens zijn klanten, onjuiste aangiften zou indienen.

De module financiële administratie zorgt voor alle facetten van de geautomatiseerde financiële administratie binnen uw organisatie, zoals grootboekadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie, automatische betalingen, BTW-aangifte, verschillende valuta, kostenplaats etc.

Administratiekantoor Amsterdam Simply Numbers werkt met het boekhoudprogramma Exact Online Bij Exact Online staat uw gehele boeking in de online cloud, waardoor het mogelijk is om rechtstreeks vanuit uw boekhouding verkoopfacturen te versturen en mee te kijken met onze werkzaamheden.

Volgens het vonnis bestond het klantenbestand van 4600 mensen "voor een belangrijk deel uit kwetsbare personen met een niet al te hoog inkomen en met gezondheidsproblemen." Zij wenden zich tot de belastingadviseur om hun aangifte conform de regels te laten invullen.

Dan heb je nog het onderscheid tussen zzp-ers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak en diegene die hun onderneming drijven in de vorm van een BV. De tarieven van administratiekantoor IBEO zijn voor de laatst genoemde groep iets hoger, omdat de administratie van een BV meer werk met zich meebrengt.

Een gemeente, schoolbegeleidingsdienst, e.d. Verder een loonkostenberekening voor het geval één of meerdere personeelsleden ten laste van een bepaalde subsidie of budget moet worden gebracht, het behulpzaam zijn bij het indienen van een vergoedingsverzoek bij BWGS c.q. Participatiefonds, het verrekenen van bedragen uit hoofde van het cafetariasysteem, het verzorgen van de inning van zogenaamde eigen middelen”, zoals ledencontributie, ouderbijdragen, vervoersbijdragen, zwemgelden, schoolreisgelden e.d. Dit kan plaatsvinden middels facturatie of automatische incasso.

Regeling wordt geladen.. Je bent ondernemer en je zoekt een goed en betrouwbaar administratiekantoor in Rotterdam. Binnen ons team zijn twee Registeraccountants (RA) werkzaam, twee Financieel Planners (FFP) en twee fiscalisten (RB). Voor Charlotte is contact met klanten een belangrijk deel van haar werk.

Bekijk dan aanvullende informatie of vul de onderstaande aanvraag vrijblijvend in. De meeste ondernemers hebben echter meer verstand van ondernemen en hun eigen vakgebied dan van boekhouden. En zoals eerder gezegd, blijft click here de moeite en tijd die je in de administratie van je eenmanszaak beperkt.

De bedrijfsbalans is een duidelijk overzicht van je bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je bedrijf. U kunt daarbij altijd met ons afspreken wel deel van uw boekhouding we voor u gaan verzorgen. De continuïteit en kwaliteit van uw salarisadministratieproces zijn twee basisprincipes waar uw organisatie niet aan kan tornen.

Voor accountants heeft Yuki een geïntegreerd Backofficeplatform ontwikkeld. Maar de meesten van ons zullen toch wat meer met muziek hebben. Bij voldoende resultaat kun je op grond daarvan worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze. Wij begeleiden en/of verzorgen uw bedrijfsadministratie van A tot Z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *